Thiết kế Phòng Thực hành Bar - bàn tiệc Trường Trung cấp Kinh tế - Kĩ thuật Bắc Thăng Long

Khách hàng

Thiết kế Phòng Thực hành Bar - bàn tiệc Trường Trung cấp Kinh tế - Kĩ thuật Bắc Thăng Long

Công ty Thiên Tân Thiết kế Phòng Thực hành chuyên môn về Bar - nhà hàng trường dạy nghề Trung cấp Kinh tế - Kĩ thuật Bắc Thăng Long - Hà Nội