Cung cấp Thiết bị Dụng cụ bếp nhà ăn nhân viên công ty JTEC CN Bắc Thăng Long Hà Nội

Khách hàng

Cung cấp Thiết bị Dụng cụ bếp nhà ăn nhân viên công ty JTEC CN Bắc Thăng Long Hà Nội

Công ty Thiên Tân cung cấp Thiết bị Dụng cụ bếp, dụng cụ bàn nhà ăn nhân viên cho nhà máy công ty JTEC ( Lô 14 Khu CN Bắc Thăng Long - Hà Nội )