Cung cấp hệ thống Quầy Cocktail Inox phục vụ biểu diễn cho Bartender Quốc Tế

Khách hàng

Cung cấp hệ thống Quầy Cocktail Inox phục vụ biểu diễn cho Bartender Quốc Tế

Công ty Thiên Tân Thiết kế Hệ thống Thiết bị Quầy Cocktail Inox trình diễn dạng lắp ghép theo Modun phục vụ biểu diễn cho Batender Quốc Tế: Nghệ nhân Nguyễn Thế Hùng - Trung Tâm Giải pháp Đồ uống Quốc tế Interbeso