Cung cấp Thiết bị bếp công ty Vinatex - Khu Công Nghiệp Bảo Minh - Nam Định

Khách hàng

Cung cấp Thiết bị bếp công ty Vinatex - Khu Công Nghiệp Bảo Minh - Nam Định

Công ty Thiên Tân cung cấp Thiết bị bếp  và khay ăn inox nhà ăn nhân viên công ty dệt may Vinatex - Khu Công Nghiệp Bảo Minh - Nam Định